Zezwolenie Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie PLACÓWKI